About

Modul Service BG е бързоразвиваща се компания, която се стреми към задоволяване на потребностите на своите клиенти. Фирмата е специализирана в монтажа, модифицирането и демонтажа както на модулни/индустриални, така и на рамкови/фасадни скелета на лидерите на пазара за скелетни конструкции.

Компанията е изградила репутация за най-добро качество, като успешно поддържа отлични резултати за безопастност и осигурява високо ниво на своите услуги.

About

За нашия професионализъм и всеотдайност към клиента свидетелства и факта, че 80% от нашата дейност е повторен бизнес.
Непрекъснатото усъвършенстване и стремежът към постигане на най-добро качество дават възможност на Modul Service BG да реализира едни от най-значимите национални и европейски инвестиционни проекти. В действителност, съчетавайки значителните ресурси с опитния и добре квалифициран персонал, Modul Service BG е в състояние да изпълни проекти от всякакъв мащаб.

* Компанията е оборудвана с 250 000 м3 скеле и разполага с 200 монтажници
* Активна компания за услуги в индустрията в цяла Европа
* Втори по големина доставчик на индустриално скеле в Полша и най-големият доставчик в България (чрез Modul Service)
* Сегменти: Промишлени скелетни конструкции, изолация, защита от корозия, изграждане на тръбопроводи, изграждане на зали
* Член на Федералната асоциация за строителни скелета
* Стриктно спазване на всички законови изисквания, постоянна оптимизация на нашата система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (OHSAS), както и опазване на околната среда
* Сертифициран по DIN EN ISO 9001: 2000 и BS OHSAS 18001: 2007
* Основните компетенции на GST Steel отговарят на непрекъснато нарастващите изисквания на пазарите в отделните сегменти

В организационния и оперативния план се включва целия непряк и директен персонал.Складова база - България, Бургас, район Пети километър (в двора на Автоборса България)